Lisenssi

Sinulla on vapaus:

Kopioida, jakaa ja esittää sivuston materiaalia tai sen muokattua versiota.
-Ellei erikseen ole toisin mainittu (©).
-Oikeus koskee vain Rammstein-HQ:n tuottamaa materiaalia, käyttäjien tuottaman sisällön oikeudet ovat käyttäjillä.

Seuraavilla ehdoilla:

Mainitse lähde.
-Uudelleenjulkaistussa teoksessa tulee ilmetä selkeästi materiaalin lähde, www.Rammstein-HQ.com.
Ei-kaupallinen.
-Sivuston materiaalia ei saa käyttää - ei alkuperäisenä eikä muokattuna - kaupallisiin tarkoituksiin ilman ylläpidon lupaa. Rajoitus ei koske mainoksin rahoitettuja voittoa tavoittelemattomia tahoja.


Lupa-asiat ja kysymykset: contact[a]rammstein-hq.com.